O firme

Naša spoločnosť PL - PROFY spol. s r. o. jevýrobnou spoločnosťou v oblasti strojárskej výroby, ktorej hlavným zameraním je výroba a montáž ťažkých oceľových konštrukcií, výroba a montáž hál, zákazková a sériová výroba. Spoločnosť vznikla ako samostatná právna a ekonomická entita v roku 2002, avšak jej majitelia, časť manažmentu a pracovníkov priniesla do spoločnosti know-how získané z pôsobenia v danom obore v minulosti v iných strojárskych podnikoch. Vďaka odborným kompetenciám vykonávať svoj predmet činnosti, spoločnosť PL-PROFY zaznamenala za krátke časové obdobie veľmi dynamický rast objemu biznisu, s čím je samozrejme spojený dynamický nárast aktív a to ako obežných, tak hlavne aj neobežných, nakoľko pôsobenie v danom odbore sa nezaobíde bez značných investícií do technologického vybavenia a budov.

 

Takýmto dynamickým obdobím bol z pohľadu spoločnosti aj rok 2007 so zámerom dobudovať areál výrobného závodu PL-PROFY v Orlove na takú úroveň technologickej vybavenosti, vďaka ktorej by sa tento výrobný areál vyrovnal európskym štandardom v danom segmente strojárskych výrobných podnikov. Táto investícia bola súčasťou investičného plánu vychádzajúceho zo strategického plánu, ktorý vytyčuje dlhodobé ciele podniku: výstavba, modernizácia, rekonštrukcia a obnova majetku podniku. Dosiahnutie tohto cieľa umožňuje spoločnosti produkovať požadovaný sortiment v požadovanej kvalite, kvantite a termínoch pri efektívnom využívaní výrobných faktorov.

 

Splnením týchto náročných podmienok v strojárskej výrobe si spoločnosť udržuje hlavného odberateľa – spoločnosť GOHR, s. r. o. SR subdodávateľa pre HERRENKNECHT Nemecko. Modernizáciou strojného zariadenia a rozšírené výrobné priestory umožnili spoločnosti oslovovať významné zahraničné a domáce spoločnosti. Spoločnosť uspela v audite takých spoločností ako: METSO MINERALS (France) SA, TEREX FUCHS Nemecko a MANITOWOC CRANE GROUP SAS Francúzsko, s ktorými následne podpísala rámcové zmluvy na rok 2008. Hoci sortiment výrobkov spadá do oblasti výroby spoločnosti PL-PROFY a výroba spĺňala kapacitné a technologické predpoklady, spustenie výroby prinieslo spoločnosti nové úlohy: zabezpečiť dodávku materiálu v požadovanej kvalite a kvantite, nákupom novej technológie vznikali nové náklady na inštaláciu a prispôsobenie priestorov, školenie obsluhy strojov, nákup náradia, výroba prototypov a následná kontrola kvality zo strany odberateľa.

 

V súčasnosti zamestnávame cca 140 pracovníkov vo výrobnej sfére,

z toho 30 – 35 zváračov s certifikátmi:
  • EN 287-1 111 TBW W01 B t 10 D 159 H-L045 ss nb

  • EN 287-1 135 TBW W01 wm t10 D159 H-L045 ss nb

  • EN 287-1 141 T BW W11 wm t3,2 D76 H-L045 ss nb