História firmy

1993 - 1999

 • spojenie členov rodiny Šulíkovcov do združenia podnikateľov a začiatok ich spoločného podnikania

 • zameranie na: zváracie, montážne a demontážne práce

 • neskôr rozšírenie podnikateľských aktivít aj o výrobu
   

1999

 • prenajatie výrobných priestorov v Starej Ľubovni na zabezpečenie strojárskej výroby

 • zákazková výroba oceľových konštrukcií a jednoduchších strojných zariadení

 • vyprofilovanie dvoch nosných činností spoločnosti: výroba a montáže
   

2002

 • vznik novej spoločnosti PL - PROFY s.r.o.

 • hlavné činnosti firmy PL - PROFY: výroba a montáž oceľových konštrukcií a hál

2003

 • prenájom objektov na Továrenskej ulici v Starej Ľubovni, kde spoločnosť PL- PROFY postupne zavádzala výrobu a montáž kovových konštrukcií

2006

 • kúpa areálu výrobného závodu PL-PROFY v obci Orlov v okrese Stará Ľubovňa s dlhodobou perspektívou sústredenia všetkých aktivít PL-PROFY do tohto areálu

 • získanie certifikátu STN ISO 9001:2001

 • získanie certifikátu kvality pri zváraní podľa normy DIN EN 729-2

 • získanie veľkého zváračského certifikátu podľa DIN 18800-7:2002-09

2007

 • presťahovanie firmy do nových výrobných priestorov v Orlove

 • získanie zahraničných partnerov, nábeh sériovej výroby

2008

 • v roku 2008 došlo k úspešnému ukončeniu rekonštrukčných a stavebných prác v areáli firmy

 • súčasťou areálu je 15 budov a hál

2009

 • koncom roku 2009 vstúpila do firmy Tatravagónka a. s. a došlo k začleneniu firmy do nadnárodnej skupiny Optifininvest s. r.o.